CEST: un cadru de inițiative pentru promovarea științei și cercetării

Bogdan Popovici
DFT Seminar Room
2022-07-21 12:00:00

 

Progresul științific și tehnologic din ultimul secol își demonstrează efectele în transformările rapide pe care le parcurgem în viața de zi cu zi, începând de la activitățile cele mai mici și produsele cu care interacționăm zilnic, până la modul în care ne proiectăm viitorul și pe noi în cadrul acestuia. Învățarea de abilități noi, adaptarea la contexte noi sau schimbarea modurilor de organizare a activităților au devenit stringente, atât pentru indivizi, cât și pentru organizații. Cercetătorii, angajați în procesul de cunoaștere și de producere a inovatiei, au dezvoltate abilități utile, exemplu gândirea critică, pentru adaptarea în noul context, de aceea, ei pot constitui un actor important în designul soluțiilor viitoare privind sistemul de educație. Comunitatea Educație pentru Știință (CEST) este o inițiativă pornită din mediul academic și de cercetare ce își propune să promoveze știința și cercetarea, introducând în același timp modele inovative de a realiza educația. Timp de mai bine de cinci ani CEST a organizat școli de vară, conferințe, festivaluri de știință cu impact cunoscut. În acest seminar voi prezenta aceste inițiative și contextul lor general și voi face comentarii privind posibile dezvoltări.

Funding Agencies: