Lista temelor de cercetare propuse studentilor

 

Dr. (CSII) Ciprian ACATRINEI

Titlu: Rolul structurilor simplectice in mecanica clasica si cuantica
Nivel: Tema Licenta
Descriere: Se va studia/discuta impactul parantezelor Poisson asupra ecuatiilor mecanicii clasice si posibile modificari ale acestora. Un studiu similar se va face pentru relatiile de comutare in mecanica cuantica. Studentul trebuie sa aiba o anumita aplecare catre formalismul mecanicii analitice, respectiv al mecanicii cuantice.

Titlu:Teorii de camp (clasice, cuantice) in doua dimensiuni
Nivel: Tema Master
Descriere: In doua dimensiuni o serie de teorii de camp permit efectuarea de calcule dincolo de teoria perturbatiilor. Exemple sunt modelul Schwinger, modelul Thirring, sau asa-zisul model sine-Gordon.

Titlu: Cauzalitate in teoria clasica si cuantica a campului
Nivel: Tema Master
Descriere: Definirea propagarii cauzale in teorii relativiste de camp.

Titlu: Teorii necomutative/nelocale de camp
Nivel: Tema Master
Descriere: Teoriile de camp definite pe spatii necomutative conduc la nelocalitate, permitand insa pastrarea controlului asupra teoriei. Se vor investiga unele exemple, dar si anumite situatii generale. In toate cazurile, studentii trebuie sa fie interesati de teoria cuantica a campurilor, de preferinta in varianta relativista (electrodinamica cuantica, teorii Yang-Mills, particule elementare).Dr. (CSI) Victor BARSAN

Titlu: Studiul sistemelor de dimensionalitate redusa cu aplicatii in nanofizica
Nivel:
Descriere: Sistemele 2D, 1D sau 0D se regasesc in nanofizica sub forma de quantum wells, quantum wires, quantum dots (folosesc termenii in limba engleza pentru a evita confuziile).  Acestea au in general o fizica mai simpla decat sistemele 3D si aplicatii directe in numeroase domenii de mare interes, din nanofizica


Titlu: Aplicatii ale metodei matricei de transfer in fizica statistica
Nivel:
Descriere: Metoda matricei de transfer permite reducerea evaluarii sumei de stare a unor sisteme fizice de interes, la evaluarea energiei starii fundamentale a unei ecuatii Schrodinger asociate. Metoda are aplicatii simple si spectaculoase in studiul unor lanturi atomice anarmonice, care simuleaza o clasa de feroelectrici; in studiul unor lanturi de spini; in studiul unor sisteme cvasi-uni-dimensionale.Prof. Dr. (CSI) Irinel CAPRINI

Titlu: Bosonul Higgs in Modelul Standard
Nivel: Tema Licenta
Descriere: Lucrarea are ca scop familiarizarea cu sectorul electroslab al Modelului Standard al particulelor, in special lagrangianul electroslab bazat pe simetria de etalonare Yang-Mills SU(2)xU(1), incalcarea spontana a simetriei si rezultatele actuale privind masa bosonului Higgs.

Titlu: Producerea bosonului Higgs in interactii proton-proton la LHC
Nivel: Tema Masterat
Descriere: Lucrarea are ca obiectiv calculul sectiunii de producere a bosonului Higgs prin fuziune gluonica la LHC. Propusa ca disertatie pentru masterat pentru specialitatile fizica teoretica sau fizica particulelor.Prof. Dr. (CS I) Stefan CARSTEA

Titlu: Dinamica neliniara si solitoni in sisteme discrete si automate celulare
Nivel:
Descriere:

Titlu: Dinamica neliniara in sisteme biochimice si biologice (circuite genetice, procese inflamatoare, modele epidemice etc.
Nivel:
Descriere:Prof. Dr. (CSI) Aurelian ISAR

Titlu:
Nivel: Tema Master
Descriere: Entanglementul cuantic (corelatii cuantice) in sisteme deschise descrise de stari Gaussiene. Aplicatii la studiul decoerentei cuantice si in teoria cuantica a informatiei.

Titlu:
Nivel: Tema Master
Descriere: Canale cuantice Gaussiene si aplicatii in procesarea si transmiterea cuantica a informatiei.Prof. Dr. (CSI) Liviu IXARU

Titlu: Metode numerice pentru mecanica cuantica
Nivel: Tema Licenta
Descriere: Ecuatia Schroedinger: ecuatia radiala, sisteme de ecuatii cuplate, ecuatia dependenta de timp etc.


Dr.  (CSI) Andrei MICU

Titlu: Aspecte din compactificari ale teoriei corzilor
Nivel:
Descriere: Se are in vedere studiul unor anumite tipuri de compactificari in teoria corzilor cum ar fi: compactificari cu fluxuri sau compactificari pe varietati cu structura SU(3).Prof. Dr. (CSI) Sabin STOICA

Titlu: Dezintegrarea beta dubla.
Nivel: Tema Master
Descriere: Ambele teme sunt teoretice si se refera la domeniile fizicii nucleare, astrofizicii si fizicii neutrinilor.

Titlu: Descrierea proceselor de emisie de neutrini si axioni din stele neutronice
Nivel: Tema Master
Descriere: Ambele teme sunt teoretice si se refera la domeniile fizicii nucleare,
astrofizicii si fizicii neutrinilor.Prof. Dr. (CS I) Mihai VISINESCU

Titlu:
Nivel: Tema Master
Descriere: Efecte si teste de electrodinamica cuantica la ELI (pentru studentii din anii terminali, care au cunostinte de (sau doresc sa invete) teoria cuantica a campurilor, in cadrul unui program mai larg de pregatire a tinerilor ce se vor alatura proiectului ELI). Extreme Light Infrastructure (ELI) ofera o posibilitate deosebita de a se observa efecte de electrodinamica cuantica, inca nedetectate. Producerea de perechi electron-pozitron din vid este un astfel de proces inca neobservat direct. Catalizarea acestui proces de pulsuri laser puternice ar conduce la o crestere dramatica a ratei de producere pana la valori accesibile experimental.

Funding Agencies: